Wyszukiwarka

 
   
 
 
  
 
 
Stok-narciarski.pl Aktualno?ci Warunki na stokach
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:344. Error 9: Invalid character

Warunki na stokach

Warunki na stokach - ko?cwka marca

snowboard

Sezon narciarski zako?czy?o w minionym tygodniu wiele stacji narciarskich. Wiosenna aura a co za ni? idzie wysoka temperatura skutecznie zamyka?a kolejne nartostrady. Jednak nie ma sensu jeszcze si? martwi?, bo w wielu o?rodkach na trasach jest ponad 80 cm ?niegu. Aktualne warunki narciarskie w dzia?aj?cych o?rodkach. Aktualny widok z kamer w o?rodkach narciarskich.   Prognoza pogody na weekend.Zbli?aj?cy si? weekend mo?e by? jedna z ostatnich okazji do poje?d?enia na ...

Czytaj ca?o??

Narty i snowboard - warunki na stokach w po?owie marca

snowboard

Sezon powoli si? ko?czy ale to wcale nie oznacza, ?e nie mo?na jeszcze poje?dzi? na nartach lub snowboardzie. Warto wykorzysta? zbli?aj?cy si? weekend do wyjazdu na stok. Prognoza pogody przewiduje du?o s?o?ca i wiosenne temperatury, wi?c jazda w krtkim r?kawku b?dzie jak najbardziej mo?liwa.Psychologiczna granica 1 metra pokrywy ?nie?nej znajduj? si? jeszcze w o?rodkach :Rusi?-SkiCie?kwKiczera Bia?y krzy?Nowa osadaPilskoSkrzyczne Winterpol KarpaczKotelnica Bia?cza?skaWinterpol Zieleniec* ( dane udost?pnione przez w?a?cicieli stacji narciarskich stan na 15.03.2012)  Aktualne warunki narciarskie i prognoza pogody dla po...

Czytaj ca?o??

Warunki na narty w marcu

snowboard

Pomimo tego, ?e na wi?kszo?ci terenu Polski zapomniano ju? jak wygl?da ?nieg, bez problemw mo?na szusowa? na stokach. ?nieg zmienia si? z ka?dym dniem wi?c nale?y si? przygotowa?, ?e mo?e by? "twardo" technicznie lub bardzo mi?kko. Prognoza pogody na weekend przewiduje du?o przeja?nie? wi?c zapraszamy w gry. Czego mo?na chcie? wi?cej? Du?o ?niegu, brak kolejek na wyci?gach, s?oneczna pogoda oto przepis na udany weekend na nartach lub snowboardzie. Poni?ej prezentujemy list? o?rodkw, ktre maj? jeszcze ponad 100 cm ?niegu na swoich stokach: Ski & Sun Pilsko WinterPol Zieleniec KiczeraSki Koninki SN Kopa WinterPol Karpacz ?nie?nica COS Szczyrk Cie?kw Kotelnica Bia?cza?ska Z?b SN Sprawd? warunki na narty oraz prognoz? pogody dla pozosta?ych sto...

Czytaj ca?o??

Warunki w Polskich snowparkach

snowboard

Zima zago?ci?a na dobre. Mrozy daj? si? wszystkim we znaki. Je?li wybieracie si? w gry i nie wiecie jaki snowpark jest dla was najlepszy zapraszamy do obejrzenia filmw nakr?conych na 3 najlepiej przygotowanych. Napewno rozwiej? one wasze wszelkie w?tpliwo?ci.Micha? Ligocki - Szczyrk Piotr Janosz - Wis?a  Tomek Wolak - Zakopa...

Czytaj ca?o??

Warunki narciarskie w Polsce przed weekendem 14-15.01

snowboard

Zima na dobre zago?ci?a na stokach w po?udniowej Polsce. Po jedno dniowej odwil?y nasta?a kolejna fala opadw ?niegu i lekkiego mrozu, w ten weekend b?dzie nie tylko pada? w grach, ale ju? ca?y kraj powinien pokry? si? bia?ym puchem. Prognozuje si?, ?e na po?udniu mo?e spa? od 20 do 40 cm ?wie?ego puchu wci?gu 3 dni. Warunki na trasach tylko zach?caj? do wyjazdu na narty czy snowboard. Wielkie szcz??cie mieszka?cw wojewdztw, ktrzy ju? w ten weekend rozpoczynaj? ferie zimowe.Na stokach warunki s? dobre lub bardzo dobre. Du?a pokrywa ?wie?ego ?niegu, brak zlodowace? tylko zach?caj? do korzystania ze stokw narciarskich. Cz??? o?rodkw rekomenduje warunki nawet jako idealne.Metr ?niegu zosta? ju? przekroczony na Kasprowym Wierchu, w Kotle Goryczkowym, na Pilsku oraz w Ziele?cu .Do magicznej granicy 1 metra pokrywy ?niegu zbli?aj? si? powoli o?rodki  :- Bia?ka Tatrza?ska-...

Czytaj ca?o??

Warunki narciarskie w polskich grach

snowboard

Pierwszy powa?ny atak zimy za nami. Opady ?niegu, ktre trwa?y kilka poprzednich dni pozwoli?y uruchomi? kolejne wyci?gi w Polskich grach. Tam gdzie do tej pory warunki by?y dostateczne lub dobre po weekendzie mo?emy zapisa? zmian? na du?y plus. Co najmniej 40 cm ?niegu na trasach czeka na narciarzy i snowboardzistw w wi?kszo?ci polskich o?rodkw. Na warstw? sztucznego ?niegu po naturalnych opadach dosz?o od kilu do kilkunastu cm bia?ego puchu w zale?no?ci od regionu Polski. Prognozy przewiduj? dalsze opady i spadek temperatury. Wierchomla                                                                                                           Ski&SunNajlepsze warunki panuj? w:            Beskid ?l?ski: Wis?a, Szczyrk, Ustro?, Beskid ?ywiecki: Korbielw, Zawoja , SpytkowiceBeskid S?decki: Krynica , Wierchomla , TyliczSudety Zachodnie: Ski&Sun, Szrenica , Kopa, Sudety Wschodnie: Stronie ?l?skie, ZieleniecGorce i Pieniny: Koninki, Palenica, Nidzica, Czorsztyn SkiTatry i Podhale: Zakopane, Bia?ka i Bukowina Tatrza?ska, Witw, Czarna GraWe wszystkich powy?szych stacjach w...

Czytaj ca?o??

Warunki narciarskie na koniec 2011

snowboard

Ko?cwka roku 2011 up?yn??a pod znakiem odwil?y i braku opadw ?niegu. Dodatnia temperatura uci??liw? ?ycie w?a?cicielom o?rodkw narciarskich. Dobre warunki do jazdy na nartach lub snowboardzie istniej? tylko tam gdzie ju? od ko?ca listopada prowadzone by?o sztuczne na?nie?anie. Najlepsze warunki utrzymuj? si? na Podhalu gdzie ?rednio na stokach jest oko?o 40 cm ?niegu. Wyj?tek stanowi? stoki Kotelnicy, Harendy, Jurgowie, Rusi? SKI, Witowie i w Ma?ym Cichym gdzie grubo?? pokrywy na nartostradach przekracza 70 cm. Jest to sztuczny ?nieg, a wraz z wysok? temperatur? sta? si? niezwykle mokry i ci??ki.Kolejnym regionem w ktrym panuj? warunki do uprawiania narciarstwa jest Beskid S?decki. Najlepsze warunki znajdziemy w Krynicy. Na stokach Jaworzyny le?y od 35 do 65 cm ?niegu. Otwarte trasy s? bardzo dobrze przygotowane. Dobre warunki s? te? na stoku Henryk oraz na S?otwinach. W o?rodku Dwie Doliny znajdziemy do 40 cm ?niegu.W Pieninach i ...

Czytaj ca?o??

Sylwester 2011/2012? W gry, na narty!

snowboard

Sylwester 2011 zbli?a si? wielkimi krokami. Mimo nie sprzyjaj?cych warunkw pogodowych na koniec roku mo?na sp?dzi? go aktywnie np. na stoku. Przedstawiamy Pa?stwu list? dzia?aj?cych wyci?gw. Na pewno mo?na wybra? co? w swojej okolicy i cieszy? si? sylwestrow? zabaw? na nartach lub snowboardzie. Najwi?cej ?niegu czeka w o?rodkach Bia?ka Tatrza?ska, Jurgw, Witw, Harenda, Ma?e Ciche, ?nie?nica, Henryk w Krynicy, Szrenica oraz Spytkowice znajdziemy tam pokryw? o grubo?ci co najmniej 60 cm a w nie ktrych miejscach nawet do 100 cm ?niegu. Prognozy przewiduj? delikatny przymrozek oraz niewielkie opady ?niegu w ostatni weekend roku. Powrt delikatnej zimy na koniec 2011. Poni?ej przedstawiamy list? stokw narciarskich, ktre polecamy na sylwestra w grach:Jaworzyna Krynicka S?otwinyAzotyHenrykDwie Doliny Tylicz SKISki Arena Szrenica KopaSki&SunCienkwSoszw Sto?ekKiczera Wis?aNowa OsadaDolina Le?nicySkrzyczne SzczyrkCzyrna - SoliskoBeskid Palenica Czarny Gro?Jaworki-HemoleKokuszkaZagro? IstebnaSKI LubomierzLesko SKIKiczera SKILawortaSmerkowiecChyrowa SKICieniawa SKIJacniaMaltaDolomity SKI DolinaPolana Sosny Siepraw SKIKoninkiLimanowa SKI ?nie?nicaMosorny Gro? BaniaKotelnica Bia?cza?skaHare...

Czytaj ca?o??

Gdzie na narty w ?wi?ta Bo?ego Narodzenia

snowboard

Oto wyci?gi na ktrych mo?na poje?dzi? w czasie ?wi?t:Jaworzyna Krynicka S?otwinyAzotyHenrykDwie Doliny Tylicz SkiSki Arena Szrenica KopaSki&SunCienkwSoszw Sto?ekKiczera Wis?aSkrzyczne SzczyrkBeskid Palenica Czarny Gro?Jaworki-HemoleKokuszkaZagro? IstebnaLesko SKIKiczera SKIChyrowa SKICieniawa SKIJacniaMaltaDolomity SKI DolinaPolana Sosny KoninkiLimanowa SKI ?nie?nicaMosorny Gro? BaniaKotelnica Bia?cza?skaHarenda Zakopane KaniwkaCzorsztyn SKIStajkowaD?uga PolanaHawra?Guba?wka Rusi? SkiU ?uraMa?e Ciche NosalWitw SKI Polana SzymoszkowaCzarna Gra GwarekZieleniec - wyci?g talerzykowy MieszkoZieleniec - wyci?g talerzykowy Patyczak NartoramaZieleniec - wyci?g krzese?kowy 6 osobowy WinterPolZieleniec - wyci?g krzese?kowy 4 osobowy Gryglwka...

Czytaj ca?o??

Warunki narciarskie w Polsce na pocz?tku sezonu

snowboard

Zima da?a o sobie zna? wraz ze swoim kalendarzowym rozpocz?ciem. Pierwsze opady ?niegu pojawiaj?ce si? na terenie ca?ego kraju oraz obni?enie temperatury w pozytywny sposb odbi?o si? na terminie rozpocz?cia sezonu 2011/2012 w wielu Polskich o?rodkach narciarskich. ?nieg w du?ej mierze jest sztucznie wyprodukowany. Warunki narciarskie panuj?ce na terenie Polski mo?na okre?li? jako dobre lub dostateczne. W o?rodkach, ktre wcze?niej rozpocz??y przygotowania na nartostradach jest nawet do 80-90 cm ?niegu. W tych miejscach warunki do jazdy s? bardzo dobre. Jednak w przewa?aj?cej cz??ci o?rodkw warstwa b...

Czytaj ca?o??

Kolejne wyci?gi ruszaj?

snowboard

Korzystna pogoda sprawi?a, ?e kolejne stacje narciarskie otwieraj? swoje wyci?gi.Jaworzyna Krynicka 19.12.2011  g.14.20Planowane otwarcia:Jaworzyna Krynicka - 20.12Czarna Gra - 21.12Ma?e Ciche - 22.12Soszw - 22.12Witw SKI - 22.12S?otwiny - 22.12Dwie Doliny - 23.12Kopa - 24.12   Polana Sosny - 24.12Guba?wka - 24.12Mosorny Gro? - 24.12Limanowa SKI - 25.12Beskid - 25.12Palenica - 25.12 Wyci?gi ju? dzia?aj?ce: Hawra? Rusi? SkiKokuszkaSkrzyczne SzczyrkZagro? IstebnaKotelnica Bia?cza?skaBaniaKaniwkaHarenda Zakopane Ski Arena Szrenica  Czorsztyn Ski D?uga PolanaNosalDolomity Ski DolinaPolana SzymoszkowaZieleniec - wyci?g talerzykowy MieszkoZieleniec - wyci?g talerzykowy Patyczak NartoramaZieleniec - wyci?g krzese?kowy 6 osobowy WinterPolZieleniec - wyci?g krzese?kowy 4 osobowy Grygl...

Czytaj ca?o??

Gdzie na narty w ten weekend?

snowboard

Szklarska Por?ba, widok z kamery 14:15, 15.12.2011Pogoda za oknem nie wskazuje rych?ego nadej?cia prawdziwej zimy. Jednak s? miejsca gdzie ?niegu jest troch? wi?cej i mo?na poszale? na nartach. W ten weekend prace rozpoczn? o?rodki:Harenda Zakopane - 16.12  czynne b?d? wyci?gi orczykoweSki Arena Szrenica - 17.12 Czorsztyn Ski - 17.12D?uga Polana - 17.12Stacje narciarskie ju? dzia?aj?ce:Rusi? SkiSkrzyczne SzczyrkKotelnica Bia?cza?skaBaniaNosalPolana SzymoszkowaZieleniec - wyci?g talerzykowy MieszkoZieleniec - wyci?g talerzykowy Patyczak NartoramaZieleniec - wyci?g krzese?kowy ...

Czytaj ca?o??

Kolejne o?rodki rozpocz??y na?nie?anie

snowboard

Kolejne stacje narciarskie uruchomi?y swoje systemy sztucznego na?nie?ania. Po Bia?ce Tatrza?skiej, o?rodki Harenda, Ma?e Ciche i Rusi? Ski chc? odpowiednio przygotowa? si? do przyj?cia narciarzy i snowboardzistw. Je?li prognozy pogodowe si? sprawdz? na?nie?anie b?dzie regularne a? do pocz?tku sezonu.Kamera Ma?e CicheHarendaKaniwkaRusi? SKI...

Czytaj ca?o??

W Bia?ce Tatrza?skiej rozpocz??o si? na?nie?anie

snowboard

W dniu dzisiejszym w stacji narciarskiej Kotelnica Bia?cza?ska rozpocz??o si? sztuczne na?nie?anie nartostrad! Umo?liwi?a to przede wszystkim niska temperatura utrzymuj?ca si? ju? od kliku dni. Jest to zapowiedz zbli?aj?cego si? wielkimi krokami sezonu 2011/2012.Aktualny widok z kamer na stokach narciarskich w Bia?ce Tatrza?skiej:Kamera Kotelnica Bia?cza?skaKamera BaniaKamera ...

Czytaj ca?o??

Narciarskie ostatki

snowboard

W ostatni weekend temperatura powietrza w ca?ym kraju wzros?a do kilkunastu stopni Celsjusza. ?nieg zacz?? znika? w bardzo szybkim tempie. Sprawd?, gdzie ju? nie poje?dzisz, gdzie napotkasz utrudnienia na stoku, a gdzie panuj? jeszcze dobre warunki.Z powodu odwil?y naturalny ?nieg stopnia? ju? w ca?o?ci. Dlatego te? za warunki na stokach odpowiada ilo?? nagromadzonego sztucznego puchu. Z tym bywa bardzo r?nie, tote? cz??? wyci?gw zawiesi?a ju? dzia?alno??, cz??? zrobi to w najbli?szym czasie, a cz??? b?dzie jeszcze zapewne funkcjonowa? w kwietniu.Oto lista wyci?gw, ktre oficjalnie og?osi?y koniec sezonu:Wyci?g U ?ura w Cha...

Czytaj ca?o??

Na narty w marcu

snowboard

Mimo i? wielkimi krokami zbli?a si? wiosna, na zewn?trz coraz mniej ?niegu, a ferie zimowe ju? dawno za nami, mi?o?nicy bia?ego szale?stwa nie powinni si? w najbli?szym czasie nudzi?. Na najwi?kszych polskich stokach le?y wci?? bardzo du?o ?niegu, co gwarantuje narciarzom i snowboardzistom dobr? zabaw? jeszcze przez d?ugi czas.Jak zwykle bardzo dobre warunki w stolicy Tatr. Dzia?aj? zakopia?skie wyci?gi: Nosal, Harenda, Szymoszkowa czy te? Polana Guba?wki. Na Kasprowym Wierchu czynna tylko kolej krzese?kowa na Hali G?sienicowej i tu warunki dobre, cho? na szlaku mo?na spotka? tak...

Czytaj ca?o??

Aktualno?ci narciarskie

snowboard

Tej zimy pogoda zachowuje si? w sposb kapry?ny. ?nie?ne i mro?ne dni przeplataj? si? z odwil?ami. Przed wyjazdem na narty warto wi?c usystematyzowa? informacje o aktualnych warunkach. Zapraszamy na kolejne aktualno?ci narciarskie.W Tatrach le?y jeszcze troch? ?niegu. W Kotle Goryczkowym jest go oko?o 30 cm i w zwi?zku z tym mo?na poje?dzi?. Po drugiej stronie Kasprowego brak warunkw.W centrum Zakopanego rwnie? poszusujemy. Na Grnej Polanie Guba?wki 80 cm ?niegu i dobre warunki. Harenda, Nosal i Szymoszkowa pracuj? na pe?nych obrotach. Czynne s? wszystkie trasy.Dzia?aj? rwnie? wszystkie wyci?gi w Bia?ce Tatrza?skiej i Czarnej Grze. Doskona?e warunki na Kotelnicy, Bani, Kaniwce i Litwince. Na narty mo?na wybra? si? tak?e do Bukowiny. Najlepsze warunki na Olcza?skim Wierchu i w stacji Rusi?-ski.Ponad metr, g?wnie sztucznego, ?niegu le?y tak?e w pozosta?ych stacjach narciarskich w okolicy. Poje?dzi? mo?na zatem w Jurgowie, Witowie i Ma?ym Cichym.Zapraszamy tak?e do Nowego Targu. Czynne s?: Zadzia? i D?uga Polana. Nie najgorsze warunki panuj? tak?e w Rabce-Zdroju. Dzia?aj? Maciejowa i Polczakwka. Warto wybra? si? rwnie? do Spytkowic i poje?dzi? na stoku nale??cym do o?rodka Beskid, gdzie wci?? le...

Czytaj ca?o??

Uvex Downhill II - gogle dla ka?dego

snowboard

Jako, ?e na pocz?tku lutego na naszym Facebookowym Fanpage'u rozpocz?? si? konkurs, ktrego g?wn? nagrod? s? gogle Uvex Downhill II chcia?bym Wam nieco przybli?y? o co tak na prawd? walczycie. Chyba ka?dy narciarz (b?d? te? snowboardzista) zetkn?? si? je?d??c na stoku, z osobami posiadaj?cymi akcesoria firmy Uvex. Uvex jest jedn? z najpopularniejszych firm produkuj?cych odzie? oraz akcesoria ochronne (mi?dzy innymi dla narciarzy). Nie da si? ukry?, ?e chyba wszystkie produkty firmy Uvex wykonane s? na najwy?szym poziomie z najlepszych materia?w. Produktw firmy Uvex u?ywaj? mi?dzy innymi tacy znani sportowcy jak Adam Ma?ysz czy Justyna Kowalczyk.Do tego zacnego grona mo?esz do??czy? i Ty! Wystarczy, ?e wejdziesz na nasz fanpage nast?pnie na zak?adk? Konkurs a potem pjdzie z grki ;-)Gogle Uvex Downhill II cechuje przedewszystkim do...

Czytaj ca?o??

Aktualny raport narciarski

snowboard

Mimo braku wi?kszych opadw ?niegu w ostatnim czasie, pogoda zdecydowanie sprzyja narciarzom. Utrzymuj?ce si? niskie temperatury pozwalaj? regularnie do?nie?a? stoki. Bia?y puch przyda si? w czasie ewentualnego ocieplenia. Przestawiamy aktualny raport pogodowy.Pod Tatrami mnstwo ?niegu. W Zakopanem dzia?aj? wszystkie wa?niejsze wyci?gi. Zapraszamy do szusowania na Nosalu, Szymoszkowej, Harendzie i Guba?wce. Czynna jest tak?e trasa w Kotle G?sienicowym. Wci?? stoi Goryczkowa.Oko?o 130 centymetrw ?niegu w Bia?ce Tatrza?skiej. Czynne wszystkie trasy na Kotelnicy, Bani i Kaniwce. S?siednia Bukowina zapraszana do stacji Rusin-Ski oraz na Olcza?ski Wierch. Stacje narciarskie w Witowie, Jurgowie i Ma?ym Cichym rwnie? pracuj? na pe?nych obrotach. W poszukiwaniu ustronnego miejsca warto zawita? do Suchego w gminie Poronin lub Gliczarowa Grnego.Dobre warunki narciarskie panuj? w Gorcach. Warto zawita? do Kluszkowiec, Koninek b?d? do Rabki-Zdroju, gdzie mo?na poszusowa? na Maciejowej i Polczakwce. Warto odwiedzi? Lubomierz i Spytkowice. Poje?dzimy rwnie? w Pieninach. Dzia?...

Czytaj ca?o??

Powrt zimy

snowboard

Do naszego kraju powoli wraca zima. Jest to oczywi?cie znakomita wiadomo?? dla wszystkich narciarzy i snowboardzistw, ktrzy zdecydowanie maj? ju? do?? jazdy po mokrym, topniej?cym ?niegu. Przedstawiamy raport ze stokw na ostatni tydzie? stycznia.W Zakopanem zima na ca?ego. W mie?cie dzia?aj? Harenda, Nosal, Polana Guba?wki i Szymoszkowa. Dobre wiadomo?ci tak?e dla mi?o?nikw jazdy wysokogrskiej. Ponownie ruszy?o krzese?ko na Hali G?sienicowej. Warunki narciarskie dobre.W Bia?ce Tatrza?skiej dzia?aj? wszystkie wyci?gi na Kotelnicy, Bani i Kaniwce. Je?d?? tak?e: Stacja Rusi?-Ski i Turnia na Olcza?skim Wierchu. Bardzo dobre warunki do uprawiania narciarstwa i snowboardingu panuj? rwnie? w Ma?ym Cichem, Jurgowie i Witowie.Na S?decczy?nie tak?e jest gdzie poje?dzi?. Zapraszamy do Krynicy-Zdroju. Czynne s?: kolej gondolowa na Jaworzynie Krynickiej, Centrum Narciarskie Azoty oraz kompleks na S?otwinach. Dzia?a te? stacja narciarska Dwie Doliny Wierchomla-Szczawnik. Poje?dzimy w Piwnicznej-Zdroju i Rytrze.Narciarze i snowboardzi?ci mog? wybra? si? tak?e do Szczawnicy na Palenic?. W okolicy czynne s? wyci?gi w Jaworkach i Kro?cienku nad Dunajcem. Przesuwaj?c si? na Zachd, warto odnotowa?, i? funkcjonuj? kompleksy narciarskie w Kluszkowcach i w Nidzicy na Polanie Sosny.W Gorcach i Beskidzie Makowskim warunki dobre. Zapraszaj?: Spytkowice, Limanowa, Kasina Wielka i Laskowa-Kamionna. Poszusowa? mo?na tak?e w Rabce-Zdroju na Maciejowej i Polczakwce. Pr...

Czytaj ca?o??

Gdzie jest ?nieg?

snowboard

W ostatnim czasie z powodu niesprzyjaj?cych warunkw pogodowych, cz??? wyci?gw wstrzyma?a prac?. Ich w?a?ciciele licz? ju? straty, jednak ci lepiej przygotowani, ktrzy wcze?niej zadbali o wi?ksz? ilo?? ?niegu, mog? liczy? si? z du?? liczb? narciarzy, ktrzy korzystaj? z ferii zimowych. Poni?szy, krtki raport, przedstawia odpowied? na pytanie, gdzie mo?na jeszcze poje?dzi?, a gdzie, pki co - jest to niemo?liwe.Jak zawsze zaczynamy od Tatr i Podhala. Na Harendzie panuj? bardzo dobre warunki do jazdy - wszystkie trasy s? otwarte. Na Nosalu pokrywa ?niegu jest na poziomie ?rednio 40cm. Na Kasprowym nie poje?dzimy na nartostradach i przez Goryczkow?. G?sienicowa i kolej linowa dzia?aj?. Na Polanie Szymoszkowej panuj? ?wietne warunki do jazdy, pokrywa ?nie?na osi?ga nawet 100 cm. Obie koleje: 4 i 6-osobowa s? otwarte.W Bia?ce Tatrza?skiej panuj? bardzo dobre warunki do uprawianie bia?ego szale?stwa. Otwarte s? wszystkie wyci?gi w Kotelnicy, Bani i Kaniwce, a grubo?? pokrywy ?nie?nej waha si? od 80 do nawet 120 cm. Podobnie jest w Bukowinie, na Olcza?skim Wierchu. Rwnie dobre warunki s? na stacji Rusin-ski i Ma?ym Cichym. Otwarte s? wyci?gi w Jurgowie, Witowie.Je?li chodzi o Beskid Wyspowy, bez problemu poje?dzimy na ?nie?nicy w Kasinie Wielkiej. Dobre warunki panuj? na stacji w Limanowa-Ski oraz w La...

Czytaj ca?o??

Warunki narciarskie w czasie odwil?y

snowboard

Od kilku dni w Polsce mamy spore ocieplenie. Temperatura miejscami wzros?a znacznie powy?ej zera. ?nieg topnieje, a w?a?ciciele wyci?gw z niepokojem spogl?daj? na termometry. Ci, ktrzy wyprodukowali wcze?niej odpowiednio du?o ?niegu, s? dobrze przygotowani do odwil?y. Innym za? ocieplenie pokrzy?owa?o plany. Oto aktualny raport o warunkach narciarskich.Tradycyjnie zaczynamy od Tatr i Podhala. Tam generalnie dobre warunki do uprawiania narciarstwa i snowboardingu. W Zakopanem dzia?aj?: Harenda, Polana Guba?wki, Szymoszkowa oraz Nosal. Wsz?dzie sporo ?niegu, niestety najcz??ciej mokrego. Bardzo trudne warunki na Kasprowym. Mimo sporej wysoko?ci nad poziomem morza, odwil? dotar?a tak?e tu. Kolej krzese?kowa na Hali G?sienicowej co praw...

Czytaj ca?o??

Aktualne warunki na stokach

snowboard

Bo?onarodzeniowa odwil? na pewno nie przypad?a do gustu w?a?cicielom wyci?gw. Wi?kszo?? z nich zdo?a?a jednak, mimo dodatnich temperatur, uczyni? wszystko, a?eby nagromadzony na stokach ?nieg zosta? zabezpieczony. Dzi?ki temu w wi?kszo?ci polskich o?rodkw jazda odbywa si? bez wi?kszych przeszkd. Rozpoczynamy ostatni w tym roku przegl?d warunkw narciarskich.Tradycyjnie zaczniemy od stolicy sportw zimowych Zakopanego. Je?d?? Harenda, Nosal i Szymoszkowa. Przyzwoite warunki panuj? tak?e na Grnej Polanie Guba?wki. Problemy za to na Kasprowym. Tutaj du?y mrz niekoniecznie sprzyja narciarzom, gdy? wysoko w Tatrach nie u?ywa si? sztucznego na?nie?ania. W zwi?zku z tym w kot?ach G?sienicowym i Goryczkowym le?y ma?o ?niegu. Dzia?a tylko g?wna kolej, ktra obs?uguje aktualnie jedynie turystw. Spodziewana jest poprawa warunkw.W Bia?ce Tatrza?skiej sezon w pe?ni. Dzia?aj? ju? wszystkie wyci?gi i koleje krzese?kowe na Kotelnicy, Bani i Kaniwce. W Bukowinie Tatrza?skiej rwnie? poje?dzimy bez problemw. Dzia?aj? stacje narciarskie Turnia i Rusin-Ski. Zje?d?a? mo?na w Jurgowie, w Witowie oraz na stokach Stacji Narciarskiej Ma?e Ciche.Mo?na szusowa? w Nowym Targu oraz w Rabce (na Maciejowej i na Polczakwce). Dzia?a kompleks w Spytkowicach. Narciarze nie b?d? si? nudzi? rwnie? w Kluszkowcach i w Szczawnicy. ?wietne warunki panuj? w Limanowej, Laskowej-Kamionnej i w Lubomierzu. W pobli?u Krakowa poje?dzimy w My?lenicach, w Kasinie Wielkiej, a tak?e w Podstolicach i w Sieprawiu.Narciarze przebywaj?cy w Krynicy-Zdroju posiadaj? pe?en wybr. Dzia?aj?: Jaworzyna Krynicka, a tak?e centra narciarskie Azoty i S?otwiny. Mo?na poje?dzi? w Rytrze i Wierchomli Ma?ej. Piwniczna-Zdrj zaprasza do Suchej Doliny i na Kokuszk?.W okolicach ?ywca czynne s? wyci?gi na grze ?ar, na Mosornym Groniu w Zawoi oraz na Pilsku w Korbielowie. Dzia?a tak?e stacja narciar...

Czytaj ca?o??

Gdzie na narty?

snowboard

Zbli?aj? si? ?wi?ta. Dla narciarzy i snowboardzistw pragn?cych sp?dzi? Bo?e Narodzenie na stoku nadchodzi najwy?sza pora, aby wybra? odpowiedni stok. Przedstawiamy aktualny przegl?d warunkw panuj?cych w polskich stacjach narciarskich.W Zakopanem mnstwo ?niegu. Mo?na ju? zje?d?a? z Hali G?sienicowej, gdzie panuj? bardzo dobre warunki. ?mia?o mo?na poje?dzi? tak?e na Harendzie, na Guba?wce oraz na Polanie Szymoszkowej. Jeszcze przed ?wi?tami ruszy? ma kolej krzese?kowa na szczyt Nosala.W Bia?ce Tatrza?skiej dzia?aj? wszystkie wyci?gi na Kaniwce i na Bani. Czynna jest tak?e wi?kszo?? tras w kompleksie Kotelnica Bia?cza?ska. Na narty mo?na jecha? tak?e do Bukowiny Tatrza?skiej. Dzia?aj? stacje Turnia i Rusin-Ski. W okolicy czynne s? rwnie? wyci?gi w Jurgowie, Witowie i Ma?y Cichym. Dzia?aj? tak?e stoki w Nowym Targu.W Kluszkowcach otwarte s? trasy niebieskie, podobnie jak w Szczawnicy na Palenicy. Mro?na aura pozwoli?a na otwarcie stokw w Rabce-Zdroju. Chodz? zarwno Maciejowa, jak i Polczakwka. Mo?na poje?dzi? tak?e w Chabwce i w Koninkach. Dzia?aj?: Laskowa-Kamionna, Limanowa-Ski, ?nie?nica w Kasinie Wielkiej, Beskid w Spytkowicach oraz wyci?gi w Sieprawiu i Podstolicach. Przed ?wi?tami otwarta zostanie tak?e stacja narciarska na grze Che?m w My?lenicach.W Beskidzie S?deckim rwnie? masa atrakcji. Krynica-Zdrj za...

Czytaj ca?o??

Odwil? nie przeszkodzi narciarzom

snowboard

Dodatnie temperatury w ostatnich dniach powa?nie skomplikowa?y przygotowania do sezonu na wielu stokach. W?a?ciciele zapewniaj? jednak, ?e wyci?gi rusz? zgodnie z planem. Jak ju? informowali?my, cz??? stokw otwarto w zesz?y weekend. Mimo odwil?y, wi?kszo?? z nich jest nadal czynna, cho? warunki na trasach uleg?y pogorszeniu. W najbli?szy weekend narciarze nie powinni mie? problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca do jazdy. W Zakopanem dzia?aj? ju?: ma?y wyci?g pod Nosalem oraz orczyk na Polanie Guba?wki. W weekend wznowi ruch tak?e Harenda. Otwarto te? kompleks narcia...

Czytaj ca?o??

Czynne wyci?gi

snowboard

Ze wzgl?du na bardzo dobre warunki atmosferyczne, jeszcze przed miko?ajem ruszy?o sporo wyci?gw. Podajemy aktualne informacje na temat tego, gdzie mo?na ju? poszusowa?. Tym razem sezon rozpocz?? si? du?o wcze?niej ni? w ubieg?ym roku. Dodatkowo prognozy dla narciarzy s? optymistyczne, co oznacza, ?e do ni?ej wymienionych czynnych wyci?gw, wkrtce do??cz? nast?pne. Najwi?kszy wybr maj? narciarze wybieraj?cy si? w Tatry i na Podhale. Dzia?a ju? kilka wyci?gw w Zakopanem. Bezproblemowo poszusujemy na Harendzie na razie tylko i wy??cznie po zielonych trasach. Wkrtce ruszy tak?e krzese?ko. Na o?lej ??cze pod Nosalem dzia?a z kolei wyci?g nr 2 dla pocz?tkuj?cych. Poje?dzimy tak?e na grnej polanie Guba?wki. Oczywi?cie dzia?a ju? Kotelnica Bia?cza?ska, gdzie sukcesywnie otwierane s? kolejne wyci?gi. Je?d?? tak?e Bania i Kaniwka. Poszusujemy rwnie? w Bukowinie Tatrza?skiej na stokach Stacji Rusin-Ski. Czynne s?: Stacja Narciarska Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach oraz wyci?g krzese?kowy na ?nie?nicy. Mo?na zje?d?a? ju? z Jaworzyny Krynickiej....

Czytaj ca?o??
wcześniejsze
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
późniejsze

Prognoza opadw ?niegu

Wybrano 0 regionów - [zmień]
    Odznacz wszystkie

Warunki narciarskie - pełen raport

Sonda

Sezon na narty dobiega ko?ca, jakie masz plany na lato?