Wyszukiwarka

 
   
 
 
  
 
 
Stok-narciarski.pl » Poradnik » Sprz?t i akcesoria
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:344. Error 9: Invalid character

D?ugo?? nart zjazdowych

Drukuj
Email

(3 głosów, średnia ocena 2.00 na 5)
poniedziałek, 03 stycznia 2011 00:00

Po podj?ciu decyzji o wyborze rodzaju nart trzeba tak?e przemy?le? spraw? ich d?ugo?ci. Jest to bardzo wa?ne, gdy? ma zasadniczy wp?yw na osi?gane wyniki. Poza tym, narty o niedopasowanej d?ugo?ci mog? znacznie zmniejszy? komfort podczas jazdy. D?ugo?? nart konkretnego narciarza b?dzie si? zmienia? w miar? up?ywu czasu i wzrostu umiej?tno?ci – od krótkich do coraz d?u?szych lub zaczynaj?c od nart o d?ugo?ci do Twojego nosa, na nartach Twojego wzrostu ko?cz?c. W tym poradniku przyjrzymy si? ró?nym aspektom, tak aby pozwoli? na ?atwiejsze znalezienie odpowiedniej d?ugo?ci nart.

Na pocz?tku musisz si? zastanowi? do jakiej dyscypliny narciarskiej b?dziesz potrzebowa? sprz?tu. Trzeba równie? oceni? poziom swoich umiej?tno?ci, a tak?e pozna? swoj? dok?adn? wag?. Te czynniki s? ?wietnymi wska?nikami przy poszukiwaniu odpowiedniej dla Ciebie d?ugo?ci nart. Oczywi?cie ich wielko?? mierzona jest zazwyczaj w centymetrach. Typowe narty przewa?nie ró?ni? si? d?ugo?ci? o 5 cm – od oko?o 175 do 210 cm, a najcz??ciej spotykane maj? 160, 180 lub 190 cm. Narty carvingowe s? krótsze o oko?o 20 cm od tradycyjnych. Pewn? wytyczn? powinien by? fakt, ?e przy mierzeniu ich czubek powinien znajdowa? si? pomi?dzy nosem a czo?em

Twoja waga równie? mo?e by? pomocna przy dobieraniu nart. Producenci tworz? ró?ne narty dla osób z ró?n? wag?. W tym przypadku warto pos?ucha? si? sprzedawcy lub osoby zajmuj?cej si? serwisem. Jednakowo? ich odpowiednia d?ugo?? mo?e by? ustalona w oparciu o tzw. „czucie”. Dotyczy to nart, które nie s? ani za d?ugie, ani za krótkie. Wybierz te, w których czujesz si? najlepiej.

Je?li potrzebujesz nart, które pozwol? Ci ?atwiej i efektowniej skr?ca?, wybierz krótsze. S? one lekkie i bardziej stabilne. W przypadku jazdy w ró?nych warunkach, wybierz narty d?u?sze. Sprawdzaj? si? one w przypadku ostrej i agresywnej jazdy przy du?ych pr?dko?ciach w górskich warunkach.

Pami?taj, ?e w celu okre?lenia w?a?ciwej d?ugo?ci nart, pod uwag? nale?y wzi?? Twoje umiej?tno?ci, wag? oraz dyscyplin? jak? b?dziesz uprawia?. W ostatnim czasie coraz wi?cej nart zalewa nasz rynek i dlatego naprawd? warto zastanowi? si? przez chwil? nad doborem sprz?tu odpowiedniej d?ugo?ci, tak aby z satysfakcj? i bez problemów uda? si? na stok, a tam dobrze bawi? si? na nartach.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Prognoza opadów ?niegu

Wybrano 0 regionów - [zmień]
    Odznacz wszystkie

Warunki narciarskie - pełen raport

Sonda

Narty na igielicie - co o tym my?licie?