Slalom gigantPrzez dekady rozwoju narciarstwa jako formy rozrywki i dyscypliny sportu zarazem, wykształciły się najrozmaitsze techniki jazdy. Zapoczątkowały one podział na poszczególne konkurencje, które rozgrywane są dzisiaj na zawodach narciarskich. Zazwyczaj wyglądają one podobnie, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z poziomem amatorskim, czy zawodowym – lokalnym, czy regionalnym. Przyjrzyjmy się im dokładniej.

Generalnie konkurencje zjazdowe dzielimy na szybkościowe i techniczne, przy czym wykształciły się również takie, które starają się łączyć elementy jednej i drugiej dziedziny. Wciąż nie ma jednak dyscypliny, która łączyłaby obydwa elementy w równych proporcjach.

Zjazd (Downhill)

Najszybsza z konkurencji narciarskich. Zawodnicy poruszają się na bardzo długich i bardzo szybkich nartach, osiągając przy tym prędkości nierzadko przekraczające 150 km/h. Liczba skrętów na trasie jest niewielka, tak aby nie zmniejszały one zbytnio rozwijanej szybkości. O zwycięstwie decydują wyniki tylko jednego przejazdu, który zazwyczaj trwa około dwóch minut. Ze względu na duże prędkości zjazd jest najbardziej niebezpieczną konkurencją alpejską. W historii zdarzało się wiele wypadków śmiertelnych.

Supergigant (Super G)

Druga z konkurencji szybkościowych, mająca stanowić element pośredni pomiędzy zjazdem a slalomem gigantem, tak naprawdę niewiele różni się o tego pierwszego. Główna zmiana to trudniejsze ustawienie bramek, które wymusza ostrzejsze skręty, a te z kolei wpływają na obniżenie prędkości przejazdu. Rozgrywany jest tylko jeden przejazd.

Slalom gigant (Giant slalom)

Jest to zdecydowanie dyscyplina techniczna, choć skądinąd najbardziej zbliżona do „złotego środka” pomiędzy techniką a szybkością. Przejazd polega na naprzemiennych krótkich skrętach przy zachowaniu jak najszybszej prędkości. Organizowane są dwa przejazdy – o wyniku decyduje suma czasów. Slalom gigant uważany jest za najprostszą konkurencję alpejską i w związku z tym jest najczęściej rozgrywany na zawodach amatorskich.

Slalom

Najbardziej techniczna dyscyplina sprawdzająca przede wszystkim umiejętność płynnego wykonywania skrętów o różnym promieniu. Rozgrywana w dwóch przejazdach na tej samym stoku, jednakże przy różnym rozstawieniu tyczek.

Istnieją również inne, rzadziej rozgrywane dyscypliny. Są to m.in. kombinacja (połączenie zjazdu i slalomu), superkombinacja (połączenie supergiganta i slalomu), a także slalom równoległy, w czasie którego zawodnicy zjeżdżają parami, a szybszy awansuje do następnej rundy.