Wyjazd na narty bez ważnego ubezpieczenia całkiem słusznie postrzegany jest jako krok co najmniej lekkomyślny. W czasie takiego wyjazdu zdarzyć się może wiele, a zakres dostępny w przypadku standardowej polisy podróżnej może okazać się nie wystarczający. Czym wyróżnia się ubezpieczenie narciarskie? Jak wybrać odpowiednią polisę, by zapewnić sobie aktywny wypoczynek bez zbędnego stresu?

1. Czym jest ubezpieczenie narciarskie?

2. Co powinna obejmować taka polisa?

3. Powody, dla których warto mieć narciarskie ubezpieczenie

Wiele osób uważa, że wygodną alternatywą, które sprawdzi się jako ubezpieczenie turystyczne lub narciarskie, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona między innymi do leczenia na zasadach, którym podlegają mieszkańcy danego kraju. Zakres świadczeń jest jednak podstawowy. Jeśli konieczny okaże się transport karetką lub skorzystanie z transportu medycznego do Polski, tylko ubezpieczenie narciarskie lub dobre ubezpieczenia turystyczne zapewni taką możliwość.

Czym jest ubezpieczenie narciarskie?

Czym właściwie jest ubezpieczenie na narty, o którym mówimy? Ubezpieczenie narciarskie to potoczne określenie odnoszące się do ubezpieczenia turystycznego z dodatkowym pakietem obejmującym uprawianie sportów zimowych, takich jak narty i snowboard. Standardowe polisy podróżne z reguły nie dotyczą tego rodzaju aktywności. Celem ubezpieczenia narciarskiego jest realna pomoc w trudnych sytuacjach będących efektem wypadku czy kontuzji sportowej.

Co powinna obejmować taka polisa?

Zakres i suma ubezpieczenia narciarskiego mogą być różne. Warto zadbać o to, by wybrana opcja stanowiła kompleksową ochronę. Polisa powinna obejmować przede wszystkim:

  • pokrycie kosztów leczenia,
  • pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju lub do placówki medycznej,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwań na wypadek zejścia lawiny lub innego nieszczęśliwego wydarzenia,
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
  • ubezpieczenie bagażu,
  • assistance.

Jak widać, zakres ubezpieczenia może być dość szeroki. Nie każda z wyżej wspomnianych opcji jest obowiązkowa i wiele towarzystw pozwala modyfikować zawartość pakietu. Niektórzy rezygnują na przykład z ubezpieczenia kosztów leczenia - z pewnością jednak warto zagwarantować sobie wypłatę odszkodowania w razie wypadku (NNW) i zabezpieczyć na wypadek szkody wyrządzonej innemu narciarzowi.

Powody, dla których warto mieć narciarskie ubezpieczenie

Odpowiedź na pyta nie, czy warto wykupić ubezpieczenie narciarskie jest w zasadzie oczywista. Podczas uprawiania sportów zimowych za granicą nawet pozornie banalna kontuzja, taka jak skręcona kostka, może pociągnąć za sobą istotne koszty.

We Włoszech - częstym kierunku zimowych wypraw - doba spędzona w szpitalu to wydatek rzędu ok. 300-400 euro, koszt wizyty ambulatoryjnej - nawet 200 euro, zaś wydatki poniesione na transport do Polski mogą przekroczyć 9 000 euro. Łatwo policzyć, że przy złamaniu nogi trzeba będzie zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych. Analogicznie: gdy spowodujesz wypadek i uszczerbek na zdrowiu innego narciarza, związane z tym koszty poniesiesz właśnie ty - albo twój ubezpieczyciel, jeśli odpowiednio wcześnie pomyślałeś o wykupieniu polisy.

Do najtańszych nie należy także skompletowanie sprzętu narciarskiego. Kradzież czy uszkodzenie ekwipunku również mogą wiązać się z dużymi kosztami finansowymi. Takich obszarów, gdy polisa narciarska okaże się pomocna jest wiele Nie jest to duży wydatek, dlatego warto zabezpieczyć się w ten sposób.